Domů

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5. COOKIE


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Vrata Novák, s.r.o., IČ: 260 12 685