Nabízíme volné pracovní pozice. Pro více informací klikněte zde.

Rychloběžná průmyslová vrata

Rychloběžná vrata jsou vhodná pro průmyslové a potravinářské provozy. Nabízejí rychlý a tichý chod, výkon, udržení čistoty, zlepšení klimatu v místnostech a úsporu energie. Vyznačují se bezpečností a vysokou kvalitou materiálu.

Vrata vhodná pro vnitřní, ale i vnější použití.

Příčné hliníkové profily člení vratové křídlo do sekcí. Ty se skládají ze zesílené polyesterové tkaniny.

Křídlo lze doplnit i transparentní sekcí.

Dosedací profil je opatřen Anti - Crash - System.

Prostor vrat je zabezpečen světelnou závorou.

Vrata lze ovládat zemními indukčními smyčkami, radarem nebo tahovými spínači.

Rychlost otevření vrat dasahuje až 1,5 m/s, rychlost zavření vrat až 0,9 m/s.