Sekční protipožární vrata

Požární uzávěr tvořený jednotlivými sekcemi výšky 400- 700 mm.

Výhoda zachování nízkého nadpraží (500 mm) při vysoké požární odolnosti vrat.

Vnitřní rámy jednotlivých sekcí jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů.

Vrata jsou pokryty požárně odolnými deskami s oplechováním.

Varianty vedení:

  • STANDARDNÍ- nadpraží 500mm
  • ZVÝŠENÉ
  • VERTIKÁLNÍ

Provedení ovládání pouze s motorem.